Educatief-cultureel centrum Dekornu

De stichting werkt samen met de bevolking van Aklakou aan het realiseren van een educatief-cultureel centrum dat toegankelijk is voor iedereen.

Waarom een educatief-cultureel centrum?
De bewoners van Aklakou, jong en oud, hebben na de lagere en middelbare school geen voorzieningen voor continu onderwijs. Zo zijn er geen mogelijkheden voor boeren om hun kennis en kunde te verbeteren; voor jongeren om ondernemers skills te leren om hun eigen bedrijfje te starten; voor scholieren, jongeren en volwassenen om zich te verdiepen in cultuur (muziek, film, concerten, taal); voor volwassenen analfabeten om te leren lezen en schrijven etc. De stichting wil in deze behoefte voorzien door het opzetten van een educatief-cultureel centrum Dekornu (wat 'cultuur-traditie' betekend in het Mina, de grootste lokale taal in Aklakou). Het centrum wil educatieve en culturele activiteiten aanbieden, om daardoor bij te dragen aan levenslang leren voor iedereen (Sustainable Development Goal -SDG- 4) en het vergroten van kansen op werk/inkomen voor iedereen (SDG 8).

Activiteiten die het centrum wil aanbieden (bijvoorbeeld):
1. Educatieve activiteiten en beroepsopleiding, zoals lees- en schrijfvaardigheden voor analfabeten (SDG 4), afvalrecycling (SDG 6), workshops voor zonne-energie (SDG 7), biologische landbouw (SDG 12), persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden (SDG 4), ondernemerschap (SDG 8), ontwikkeling van het toerisme (SDG 8), kooklessen voor een betere gezondheid (SDG 3) enz. Op basis van veranderende behoeften die regelmatig zullen worden beoordeeld
2. Educatieve filmavonden met discussie over interessante onderwerpen die inspelen op behoeften van de lokale bevolking (zoals gezinsplanning, ondernemerschap, milieubewustzijn, voedselzekerheid, recycling) (meerdere SDG's)
3. Recycling unit waar producten gemaakt worden van gerecycled afval
5. Botanische tuin en biologische moestuinieren (SDG 15)
6. Kinderspeelplaats met mogelijkheid om een ​​kleuterschool te hosten voor vrouwen die werken en studeren (SDG 8)
7. Kleine winkel met lokaal gemaakte producten (bijv. Moringa-producten, gerecycleerde producten enz.) Gerund door lokale mensen (SDG 8)
8. Een klein museum met wisselende exposities gemaakt door lokale kunstenaars, scholieren, vrouwen en specifieke minderheidsgroepen in het gebied (SDG 11)
9. Educatief-culturele activiteiten zoals muzieklessen (traditionele en moderne instrumenten), danslessen (traditioneel en modern), concerten, festivals (SDG 11)
10. Accommodatie en training / ontmoetingsplekken aan voor groepen / workshops / trainingen

Toegankelijkheid, duurzaamheid en beheer
Het centrum zal toegankelijk zijn voor iedereen (inclusief gehandicapten) en voorzien in een breed scala aan educatieve activiteiten voor alle lagen van de bevolking, zoals hierboven is uitgelegd. Het centrum wordt gebouwd volgens ecologische principes: gebruik van lokale materialen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met afvalvermindering en recycling, integratie van zonne-energie en andere natuurlijke energiebronnen, opvang en gebruik van regenwater, met het oog op de SDG 15 (duurzaam leven op het land). Het centrum zal worden gebouwd in samenwerking met Togolese architecten en de bevolking in het gebied. Medewerkers en management zullen lokaal worden aangeworven en opgeleid. Op deze manier zullen we ook werken met SDG 11 (duurzame gemeenschappen).

Start werkzaamheden
Een stuk grond is beschikbaar gesteld door de koninklijke familie waartoe Leopold behoort. Het plengoffer is op 26 januari 2018 gedaan waardoor de geesten van de voorouders goed gestemt zijn en de werkzaamheden kunnen gaan beginnen. Dit zal in etapes gebeuren. Als eerst wordt een waterput gemaakt. Daarna wordt gestart met een omheining van beton en lokale klei. 


De bouw van het centrum is gestart met financiering van Wilde Ganzen via Stichting Global Exploration. Zie hier een online fotoalbum met foto's van de bouw van de muur.


Financiering van de muur is deels van stichting Global Exploration en deels van Mademoiselle Desserts.


Plengoffer (1)
Plengoffer (2)
[1]Sustainable Development Goals: www.sustainabledevelopment.un.org  

Geen opmerkingen: