donderdag 30 december 2021

2021 Covid en einde samenwerking met SGE

Sinds 2020 is de wereld in beslag genomen door Covid. Dit had ook gevolgen voor onze activiteiten in Togo en Nederland. Er werden geen uitwisselingen met SGE georganiseerd en na verloop van tijd werd door SGE het besluit genomen om te stoppen. Wij zijn dankbaar voor de vier uitwisselingen die zijn georganiseerd. Wat de activiteiten in Nederland betreft, waren er geen festivals en markten waar we naar toe konden gaan. De Covid situatie in Togo is minder zwaar geweest dan in Nederland, hoewel er wel uitgaansverboden waren, openbare stranden gesloten waren, openbare bijeenkomsten verboden waren en dezelfde sanitaire protocollen werden gehanteerd als in veel andere landen (maskers, handen wassen, afstand houden, hoesten in je elleboog etc). Hoewel minder mensen direct werden getroffen, heeft en zal het wel gevolgen hebben voor de economie. 


Depuis 2020, le monde est occupé par Covid. Cela a eu un impact sur nos activités au Togo et aux Pays-Bas également. Aucun échange n'a été organisé avec la SGE et après un certain temps, la SGE a pris la décision d'arrêter. Nous sommes reconnaissants pour les quatre échanges qui ont été organisés. En ce qui concerne les activités aux Pays-Bas, il n'y a pas eu de festivals et de marchés auxquels nous avons pu participer. La situation au Togo a été moins grave qu'aux Pays-Bas, bien qu'il y ait eu des couvre-feux, que les plages publiques aient été fermées, que les rassemblements publics aient été interdits et que les mêmes protocoles sanitaires aient été utilisés que dans beaucoup d'autres pays (masques, lavage des mains, distance, toux dans le coude, etc). Bien que moins de personnes aient été directement touchées, la maladie a et aura un impact sur l'économie.